"Mój Prąd" 3000 zł, ulga podatkowa, "Czyste Powietrze"

Fotowoltaika staje się coraz popularniejsza, pomagając w przetwarzaniu energii słonecznej na energię elektryczną w coraz większej ilości firm oraz gospodarstw domowych. Na rosnące zainteresowanie technologią wpływa m.in. jej ciągłe dopracowywanie, dzięki czemu staje się coraz efektywniejsza, a jednocześnie coraz tańsza. Z uwagi na liczne zalety oraz przyjazność dla środowiska paneli fotowoltaicznych można również uzyskać spore dofinansowanie na ich montaż.  Za sprawą tego rodzaju pomocy środki przeznaczone na inwestycję w fotowoltaikę zwracają się znacznie szybciej, a zakup okazuje się jeszcze bardziej opłacalny.

Obecnie działają różne inicjatywy, dzięki którym można uzyskać dotacje lub korzystną pożyczkę na fotowoltaikę. Mają one na celu promowanie „zielonej” energii i ułatwienie gospodarstwom domowym oraz firmom przestawienia się na bardziej ekologiczne rozwiązania. W zależności od programu pomoc pochodzi ze środków europejskich, krajowych lub samorządowych. Poniżej przybliżamy dwa najważniejsze źródła uzyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.

Program „Mój Prąd”

“Mój Prąd” to program rządowego wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt ma na celu  dofinansowanie przydomowych elektrowni słonecznych kwotą maksymalnie 3 tys. zł. (do 50% wartości inwestycji). Dofinansowanie obejmuje zakup paneli i osprzętu, a także koszt montażu. Jest przyznawane dla instalacji służących do wytwarzania energii na własne potrzeby – o mocy od 2 do 18 kW. Otrzymana kwota jest zwolniona z opodatkowania. Na realizację programu w latach 2019 – 2024 przeznaczono 1 mld zł.

Korzystając z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”, nie można uzyskać wsparcia na ten sam cel z innych źródeł. Projekt ma charakter ogólnopolski, a więc jest również dostępny dla mieszkańców takich miejscowości jak Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Opole, Tychy.

Ulgi podatkowe za inwestycje w fotowoltaikę

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione na ogniwa fotowoltaiczne.

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł,  a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Program „Czyste powietrze”

15 maja 2020 roku pojawiła się nowa, odświeżona wersja programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest ograniczenie smogu oraz emisji zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem do atmosfery. Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę pieca na bardziej ekologiczny lub zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Pozyskane w ten sposób środki można również przeznaczyć na zakup i instalację źródła ciepła w nowych budynkach. Ze wsparcia korzystać mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zaś wysokość dopłaty zależy od zakresu prac i dochodów wnioskodawcy. W ramach projektu udzielane są też pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Minimalny koszt kwalifikacyjny do programu to 7 tys. zł, a maksymalny 53 tys. zł. Powyżej tej kwoty nie są udzielane dotacje, a jedynie pożyczka na maksymalnie 180 miesięcy i finansująca nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Co ważne, w przypadku korzystania z programu „czyste powietrze” można również pozyskiwać dofinansowanie na ten sam cel z innych źródeł. Maksymalna kwota otrzymanego w ten sposób wsparcia nie może jednak przekroczyć 100% kosztów inwestycji.

Nowa wersja programu zawiera kilka atrakcyjnych zmian:

  1. skrócony czas decyzji do 30 dni, 
  2. dofinansowanie w wersji podstawowej 20 tys. zł, a z pompą ciepła i panelami 30 tys. zł,
  3. możliwość uzyskania dotacji na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie